Konferencje

Czynny udział w konferencjach naukowych z referatami w latach 2012 - 2017

Zakład Psychologii Zdrowia jest organizatorem Sympozjów Naukowo-Szkoleniowych "Rola Grup Balinta w Doskonaleniu Kontaktu Terapeutycznego", które odbywały się na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ-CM w Krakowie w latach 2008-2015.

2018 r.

 • Marta Makara- Studzińska "Compilance- noncompilance a dialog lekarz- pacjent" XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej "Szlakiem Zdrowia" Wisła 19-22 kwietnia 2018.
 • Marta Makara- Studzińska "Zjawisko przemocy w rodzinie (dziecko-mężczyzna- senior)- jaka jest rola lekarza rodzinnego w walce z tą patologią?" XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej "Szlakiem Zdrowia" Wisła 19-22 kwietnia 2018.
 • Marta Makara- Studzińska "Pacjent XXL okiem psychoterapeuty" Kongres "Psychiatria Nieoczywista", Warszawa, 25-26 maja 2018.


2017 r.

 • Jakub Lickiewicz „Attitudes towards aggression, perception of aggression in groups of somatic, psychiatric and students nurses-comparative analysis” Jakub Lickiewicz, European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Creating collaborative care: a multi-partnership approach” Dublin, 26-28 października 2017.
 • Thomas Haugen Nag, Torill Storhaug  Fotland, Thor Egil Holtskog, Kjell Kjærvik & Jakub Lickiewicz „Evaluation of physical conflict management techniques; a step towards a national standard in mental health care in Norway”   European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Creating collaborative care: a multi-partnership approach” Dublin, 26-28 październik 2017.
 • M. Makara-Studzińska "Compliance - noncompliance = dialog lekarz - pacjent", Konferencja II Psychiatria Dialogi Inrerdyscyplinarne, Wrocław 13-14 października 2017 r.
 • Jakub Lickiewicz "Effectiveness of Violence Prevention Program in group of Medical University Students"' ENTMA08 Symposium "Promoting Rights and Managing Safety", 19-21. 05. 2017, Klinikardine, Scotland
 • M. Makara-Studzińska "Obciążenie pracy lekarza - problem wypalenia zawodowego psychiatrów i lekarzy innych specjalizacji medycznych" VIII Konferencja Czasopisma Psychiatria Aktualności ze Świata. Warszawa. 12 maja 2017
 • M. Makara-Studzińska "Przemoc wobec osób w wieku podeszłym a zaburzenia depresyjne" XXII Konferencja szkoleniowo - naukowej z cyklu "Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych" - "Drogi bezdroża depresji" - Zakopane 17-18. 02. 2017


2016 r.

 • Jadwiga Piątek "Czy interwencja działa - badania nad skutecznością"' Konferencja "25 - lecie interwencji kryzysowej
  w Polsce - stan aktualny, perspektywy", Kraków, czerwiec 2016 r.
 • Maciej Załuski "Tworzenie znaczeń jako jeden ze sposobów rozwiązywania kryzysu emocjonalnego." Jubileusz 25-lecie OIK - konferencja "25 lecie interwencji kryzysowej w Polsce - stan aktualny, perspektywy." Kraków 16-17 czerwca 2016
 • Jakub Lickiewicz "The effectiveness of Violence and Aggression Management Program in the group of medical faculty students", Fifth International Conference on "Violence in the Health Sector", 26-28.10.2016, Dublin, Ireland
 • Ogólnopolska Konferencja: Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny Lublin (M. Makara-Studzińska), 28. 01. 2016
 • Psychospołeczne skutki nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży. [AUT.] Danuta Podstawka, Urszula Łopuszańska, Paweł Chruściel, Katarzyna Sidor, Izabela Bylińska, Marta Makara-Studzińska. W: Ogólnopolska Konferencja: Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. Lublin, 28. 01. 2016
 • Psychoterapia on-line: wyzwanie dla etyki. [AUT] Agata Madej, Marta Makara-Studzińska, Damian J. Sendler.
  W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas Psychoterapii. Kraków, 21-22 maja 2016
 • Psychosomatyka - współczesne kierunki rozwoju. [AUT] Marta Makara-Studzińska. W: 45. Zjazd Psychiatrów Polskich: Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18 czerwca 2016
  E-psychoterapia - próba analizy. [AUT] Marta Makara-Studzińska. W: 45. Zjazd Psychiatrów Polskich: Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18 czerwca 2016
 • How the exposure to trauma has hindered physicians' capacity to heal: prevalance of PTSD among medical providers Damian J. Sendler, Aleksandra Rutkowska, Marta Makara-Studzińska:. 23rd International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry. Barcelona, Apr. 28-30. 2016


2015 r.

 • Motyka M.: Komunikacja terapeutyczna – praktyka oparta na dowodach. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Doskonalenie Jakości Kontaktu Terapeutycznego". Instytut Psychosomatyczny, PSB, Zakład Psychologii Zdrowia UJ CM, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej PTL., Warszawa, 6 -7. 06.2015.
 • Maciej Załuski,  Korzystne i niekorzystne efekty procesów myślowych pacjenta w przebiegu leczenia choroby somatycznej (referat wygłoszony), Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa  „Innowacyjność
  w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek
  i Opiekunek Zdrowia  w Krakowie". Kraków: dn.: 11 – 12 września 2015.
 • Jakub Lickiewicz, „Jak radzić sobie z pacjentem agresywnym?" (referat), Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych, Kraków, 22.05.2015
 • Jadwiga Piątek, „Pomoc psychologiczna – interwencja i terapia po traumie indywidualnej i grupowej", Konferencja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej : Przeszłość warunkująca przyszłość. Proces pomagania w obliczu traumy, Kraków, 9.09.2015 r.
 • Jacek Mesterhazy, „Wykorzystanie aspektów dialogowych w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych u studentów pielęgniarstwa", Międzynarodowa Konferencja naukowo – szkoleniowa: „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie", 11 - 13. 09.2015r. (poster)

2014 r.

 • Lickiewicz J. "Agresja wobec pielęgniarek - propozycja programu zapobiegania przemocy". XII Kongres Pielegniarek Polskich, Kraków, 12-14 VI 2014
 • Motyka M.: Znaczenie komunikacji terapeutycznej z pacjentem. Sympozjum "Postępy psychosomatyki i psychoterapii", Instytut Psychosomatyczny i Polskie Stowarzyszenie Balintowskie we współpracy z: Sekcją Medycyny Psychosomatycznej PTL i Towarzystwem Edukacji Psychosomatycznej. Warszawa 18 maja 2014
 • Załuski M., Motyka M. Konfrontacja znaczenia sytuacji z ogólnym sensem życia w świetle koncepcji C. Park. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Bydgoszcz 18-21 września 2014.
 • Maciej Załuski Tytuł referatu: Radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu i adaptacja pacjenta do choroby przewlekłej. Doniesienie z badań. XII Kongres Pielęgniarek Polskich Kraków, 12-14 czerwca 2014
 • Maciej Załuski, Marek Motyka Tytuł referatu: Konfrontacja znaczenia choroby z ogólnym sensem życia w świetle koncepcji C.Park XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie" Bydgoszcz, 18-21 września 2014

 

2013 r.

 • Lickiewicz J. "Sposoby radzenia sobie z agresją wobec personelu medycznego" I Konferencja Epidemiologiczna "Bezpieczeństwo pacjenta i personelu" Bielsko Biała, 19 VI 2013

2012 r.

 • Surmacka J., Motyka M.: Urazowe doświadczenia hospitalizacji - Dwie perspektywy. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w sytuacji trwałej utraty zdrowia - perspektywa biopsychospołeczna", Instytut Psychologii UJ, Kraków 15-17 maja 2012.