Publikacje

Najważniejsze publikacje pracowników Zakładu:

 • Milanowska J., Mackiewicz B., Węgrowska P., Makara-Studzińska M., (2017) The quality of lifeof farmers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Ann Agric Environ Med 2017; 24 (2): 283-287
 • Kotlińska-Hasiec E., Makara-Studzińska M., Czajkowski M., Rzecki Z., Olszewski K., Stadnik A., Dabrowski W., (2017) Plasma magnesium concentration in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Ann Agric Environ Med 2017; 24 (2): 181-184
 • Lickiewicz J. (2017) Agresywny pacjent. Zasady i techniki postępowania.
 • Załuski M. (2016) Empowerment u pacjenta poważnie chorego. Działania osadzone w realności w odróżnieniu od łagodzących iluzji i manipulacji poznawczych. W: Hennel-Brzozowska A. (red.) Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej, Wyd. Scriptum, 2016.
 • Motyka M., Kamińska M., Kochman M. Stres przed zabiegiem operacyjnym a przebieg okresu pooperacyjnego u pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego (2016) Przegląd Lekarski, 73, 1, 25-28.
 • Załuski M. (2016) Korzystne i niekorzystne efekty procesów myślowych występujących u pacjentów
  w trakcie leczenia poważnej choroby somatycznej, Pielęgniarstwo Polskie, 61, 3, 324-331.
 • Załuski M. (2016) Skala Ruminacji - opis kwestionariusza i wstępna analiza psychometryczna. Problemy Pielęgniarstwa, 24, 1, 55-60.
 • Lickiewicz J. (2016) Etyka w zawodzie psychologa, W: Etyka w organizacji - filozofia, kultura, zarządzanie, red. Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Kraków, 161-176
 • Motyka M., Motyka H., Wojnar-Gruszka K. (2016). Komunikowanie się z chorym mechanicznie wentylowanym. W: D. Maciejewski, K. Wojnar-Gruszka (red.). Wentylacja mechaniczna. Teoria
  i praktyka. Alfa-medica Press.s. 625-637.
 • Motyka M. (2012). Postawa "Ja jestem OK-Ty jesteś OK" jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej. Prakseologia, nr 153, s. 217 – 228.
 • Motyka M. (2012). Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków:  Wyd. UJ.
 • Motyka M., Załuski M.(2010). Choroba jako kryzys a zmiany rozwojowe podczas choroby. Pielęgniarstwo XXI Wieku,  3-4, s. 99-103.
 • Motyka M., Surmacka J. (2006). Błędy jatrogenne w opiece nad pacjentem. Pielęgniarstwo XXI Wieku, 2006, 4, s. 21 -26.
 • Piątek J. (2005).Badania nad skutecznością interwencji kryzysowej. Zeszyty Interwencji Kryzysowej,
  8, s. 85-102.
 • Lickiewicz B., Zwolińska-Wcisło M., Lickiewicz J., Rozponek P., Mach T. (2010). Znaczenie cech osobowości w procesie adaptacji do choroby u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Przegląd Gastroenterologiczny, T. 5, nr 3, s. 157-163.
 • Motyka M., Bąk B. (2005). Psychologiczne przygotowanie do poważnych zabiegów ginekologicznych
  a przebieg okresu pooperacyjnego. Pielęgniarstwo XXI Wieku,4, 103-106.
 • Badura-Madej W.: Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży. W Irena Namysłowska( red.), Psychiatria dzieci i młodzieży.  Wa-wa 2004. str. 474 – 491. PZWL.
 • Motyka M.: Postawa "Ja jestem OK-Ty jesteś OK" jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej. Prakseologia
 • Motyka M.:Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków, 2011. Wyd. UJ. 2012, nr 153, s. 215-226
 • Motyka M., Załuski M. Choroba jako kryzys a zmiany rozwojowe podczas choroby. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010: nr 3-4, s. 99-103
 • Motyka M., Surmacka J.: Błędy jatrogenne w opiece nad pacjentem, Pielęgniarstwo XXI Wieku, 2006, 4, s. 21 -26.
 • Piątek J., Badania nad skutecznością interwencji kryzysowej,  A review of crisis intervention outcome research, Zeszyty Interwencji Kryzysowej, 8, 2005, ss. 85-102.
 • Lickiewicz B., Zwolińska-Wcisło M., Lickiewicz J., Rozponek P., Mach T. Znaczenie cech osobowości w procesie adaptacji do choroby u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2010, T. 5, nr 3, s. 157-163
 • Motyka M., Bąk B. Psychologiczne przygotowanie do poważnych zabiegów ginekologicznych a przebieg okresu pooperacyjnego, Pielęgniarstwo XXI wieku 2005, 4, 103-106.