Projekty naukowo - badawcze

Zainteresowania oraz aktywność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się wokół następujących tematów:

 • Kontakt terapeutyczny w pielęgnowaniu i leczeniu chorych somatycznie,
 • Zasoby osobiste a radzenie sobie ze stresem choroby somatycznej,
 • Problemy psychologicznej edukacji pielęgniarek, fizjoterapeutów i lekarzy. Wykorzystanie Grup Balinta w doskonaleniu komunikacji terapeutycznej z pacjentem.
 • Interwencja psychologiczna w kryzysie oraz ocena rezultatów interwencji kryzysowej,
 • Uwarunkowania psychologicznych konsekwencji zdarzeń traumatycznych (zaburzeń post-traumatycznych oraz zjawiska wzrostu pourazowego).
 • Psychologiczne zachowania i prewencja zachowań agresywnych wobec personelu medycznego.
   

Zakład realizuje następujące Projekty badań Statutowych:

 • nr K/ZDS/006179 - "Komunikacja terapeutyczna - teoria i zastosowanie"
 • nr K/ZDS/006182 - "Zachowania agresywne i skuteczność narzędzi do oceny ryzyka agresji wobec personelu medycznego"
 • nr K/ZDS/006184 - "Adaptacja pacjenta do choroby skoncentrowana na tworzeniu znaczeń"