Skład osobowy

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
profesor zwyczajny
e-mail: marta.makara-studzinska@uj.edu.pl


Pracownicy:

dr Maciej Załuski
starszy wykładowca
e-mail: maciej.zaluski@uj.edu.pl, mzaluski@cm-uj.krakow.pl

dr Jadwiga Piątek
starszy wykładowca
e-mail: jadwiga.piatek@uj.edu.pl

dr Jakub Lickiewicz
adiunkt
e-mail: jlickiewicz@cm-uj.krakow.pl

dr Zbigniew Wajda
asystent z dr
e-mail: zbigniew.wajda@uj.edu.pl

mgr Jacek Mesterhazy
starszy wykładowca
e-mail: mesterhazy@uj.edu.pl

mgr Karolina Probosz
wykładowca
e-mail: karolina.probosz@uj.edu.pl