Projekty naukowo-badawcze

Obszar badań

 • badania w zakresie nauk o zdrowiu

Aktualnie realizowane projekty naukowo - badawcze

 • Wpływ diet przemysłowych podawanych drogą doustną na stan odżywienia u osób w wieku podeszłym.  Nr: K/ZDS/004672, kierownik projektu: dr Lucyna Ścisło, uczestnik:  dr Elżbieta Walewska. Projekt realizowany w latach 2014-2016.
 • Ocena procesów poznawczych osób po 60 roku życia operowanych w znieczuleniu ogólnym, Nr K/ZDS/004671, kierownik projektu: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, uczestnicy: dr Lucyna Płaszewska - Żywko, mgr Ewa Czaja, mgr Katarzyna Czyżowicz, mgr Urszula Pieczyrak - Brhel, dr Grażyna Puto, dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska, dr Katarzyna Wojtas. Projekt realizowany w latach 2014-2016.
 • Wsparcie udzielane przez pielęgniarki a wsparcie oczekiwane przez pacjenta z chorobą nowotworowa jako czynnik determinujący akceptację choroby i reakcje na nią. Nr K/ZDS/004673, kierownik projektu  dr Grażyna Cepuch, uczestnik: dr Katarzyna Wojtas. Projekt realizowany w latach 2015-2017
 • Ból przewlekły u osób po 65 roku życia, Nr  K/ZDS/005733,  kierownik projektu dr Grażyna Puto, uczestnik: dr Iwona Repka. Projekt realizowany w latach 2015-2017
 • Monitorowanie bólu, sedacji oraz delirium u pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii wraz z oceną ich odległych skutków: kierownik projektu dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, zespół: mgr Aurelia Sega, mgr Ilona Nowak, dr Bożena Seczyńska, mgr Anna Andrychiewicz, mgr Aleksandra Władymiruk. Projekt realizowany w latach 2015-2017.
 • HealthCareEurope: Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector" w ramach programu Erasmus +,  kierownik projektu: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, zespół: dr Lucyna Płaszewska- Żywko, dr Teresa Gabryś, dr Iwona Malinowska- Lipień. Projekt realizowany od 2015-2018 roku.
 • Wydolność opiekuńcza rodziców dzieci niepełnosprawnych- projekt doktorski mgr Anna Nawalana, opiekun dr hab. Maria Kózka, prof. UJ. Projekt realizowany w latach 2015-2016.
 • Wybrane uwarunkowania wsparcia społecznego opiekunów chorych wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych, Nr K/ZDS/005731, kierownik dr Lucyna Płaszewska-Żywko, uczestnik mgr Izabela Fajfer. Projekt realizowany w latach 2015-2016
 • Analiza kliniczna przebiegu zapalenia oskrzelików (ZO) u dzieci wymagających hospitalizacji Nr K/ZDS/005732, kierownik projektu dr Krystyna Twarduś. Projekt realizowany w latach 2015-2016
 • Wsparcie udzielane przez pielęgniarki a wsparcie oczekiwane przez pacjentów z chorobą nowotworową jako czynnik determinujący akceptację choroby i reakcję na nią, Nr K/ZDS/004673, kierownik projektu dr Grażyna Cepuch. Projekt realizowany w latach 2015-2016
 • Ocena wybranych stanów emocjonalnych, jakości życia i snu u młodocianych i młodych dorosłych z mukowiscydozą- temat 10, zadanie 5 w ramach działalności statutowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce - Zdrój, uczestnik: dr Grażyna Cepuch. Projekt realizowany w latach 2015-2017

Projekty badawcze zrealizowane w latach ubiegłych

 • RN4CAST –projekt finansowany  w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskie, kierownik projektu: prof. Tomasz Brzostek, uczestnicy: dr Piotr Brzyski, mgr Maria Cisek, dr Teresa Gabryś, mgr Krzysztof Gajda, dr hab. Maria Kózka, mgr Maria Ogarek, mgr Lucyna Przewoźniak. 
 • Ocena funkcjonowania chorych na cukrzycę typu 2, Nr  K/ZDS/003678, kierownik projektu dr Anna Gawor- Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, uczestnik, mgr Mirosława Dzikowska.
 • Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Enterococcus faecalis, w tym szczepów HLAR, izolowanych z materiałów klinicznych pacjentów hospitalizowanych w specjalistycznym szpitalu klinicznym. Nr K/ZBW 000571,  kierownik projektu mgr Katarzyna Talaga- Katedra Mikrobiologii CM UJ, uczestnik mgr Mirosława Dzikowska. Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej. Projekt realizowany przez:  Katedrę Telekomunikacji, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, kierownik projektu dr Mariusz Duplaga- Instytut Zdrowia Publicznego UJCM, uczestnik  mgr Mirosława Dzikowska.
 • Projekt eViP19 Electronic Virtual Patients, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach grantu eContentPlus numer ECP-2006-EDU-410030, kierownik projektu prof dr hab. Irena Roterman-Konieczna -Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM, uczestnicy: dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska, dr Katarzyna Wojnar – Gruszka.
 • Jakość życia pacjentów po autologicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych w przebiegu choroby nowotworowej, Nr K/ZBW/000645, kierownik projektu:dr Katarzyna Wojnar – Gruszka.
 • projekt/staż "Wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo – licencjat" w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci (W.Brytania), nr kontraktu Pl/02/A/Exd/140252 - współorganizator i uczestnik: dr Elżbieta Walewska, uczestnicy: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ,  mgr Ewa Czaja.
 • Zdolność do podejmowania samoopieki przez pacjentów po udarze mózgu, Nr  WŁ/151/PKL/P, kierownik projektu mgr Ewa Czaja.
 • Występowanie nadreaktywności oskrzeli u dzieci z alergicznym nieżytem nosa, Nr K/ZBW/000183, kierownik projektu mgr Krystyna Twarduś.
 • Stan odżywienia chorych leczonych operacyjnie z powodu nowotworu przewodu pokarmowego a występowanie powikłań pooperacyjnych, Nr  WŁ/125/PKL/P, kierownik projektu dr Elżbieta Walewska. 
 • Badanie odległych wyników edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym, kierownik projektu dr Lucyna Płaszewska – Żywko.
 • Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u młodzieży w wieku 17-18 lat w populacji miejskiej, kierownik projektu  dr Lucyna Płaszewska – Żywko.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na nadciśnienie tętnicze, kierownik projektu dr Lucyna Płaszewska – Żywko.
 • Wsparcie społeczne a jakość życia pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, Nr K/ZBW/000189, kierownik projektu dr Katarzyna Wojtas.
 • Porównanie wpływu diet dojelitowych: standardowej i immunostymulujacej na ilość powikłań, funkcję układu immunologicznego, czas hospitalizacji i koszt leczenia chorych z nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego, Nr WŁ/149/PKL/P, kierownik projektu: dr Lucyna Ścisło.