Skład osobowy


Kierownik Zakładu:
 

Dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
adiunkt z habilitacją
e-mail: maria.kozka@uj.edu.pl, makozka@cm-uj.krakow.pl

Pracownicy:

Dr n. med. Grażyna Cepuch
adiunkt
e-mail: grazyna.cepuch@uj.edu.pl

Mgr piel. Ewa Czaja
wykładowca
e-mail: ewa.czaja@uj.edu.pl, ewawre@poczta.onet.pl

Dr n.o zdr. Katarzyna Czyżowicz
wykładowca
e-mail: katarzyna.czyzowicz@uj.edu.pl, kczyzow@op.pl

Mgr piel. Małgorzata Dorynek
instruktor
e-mail: malgorzata.dorynek@uj.edu.pl

Mgr piel. Mirosława Dzikowska
asystent
e-mail: miroslawa.dzikowska@uj.edu.pl

Mgr piel. Bożena Krzeczowska
wykładowca
e-mail: bozena.krzeczowska@uj.edu.pl

Mgr piel. Agnieszka Kruszecka-Krówka
asystent
e-mail:  agnieszka.kruszecka-krowka@uj.edu.pl 

Mgr piel. Magdalena Staszkiewicz
asystent
e-mail: m.staszkiewicz@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Marzęcka
starszy wykładowca
e-mail: agnieszka.marzecka@uj.edu.pl

Mgr piel. Zofia Musiał
wykładowca
e-mail: zofia.musial@uj.edu.pl

Dr n. med. Anita Orzeł - Nowak
starszy wykładowca
e-mail: anita.orzel-nowak@uj.edu.pl

Mgr piel. Mieczysława Perek
wykładowca
e-mail: mieczyslawa.perek@uj.edu.pl

Mgr piel. Urszula Pieczyrak-Brhel
wykładowca
e-mail: urszula.pieczyrak-bhrel@uj.edu.pl, upieczyrak@interia.pl

Dr n. med. Lucyna Płaszewska-Żywko
starszy wykładowca
e-mail: lucyna.plaszewska-zywko@uj.edu.pl

Dr n. med. Grażyna Puto
asystent
e-mail: grazyna.puto@uj.edu.pl

Mgr piel. Teresa Radzik
wykładowca
e-mail: teresa.radzik@uj.edu.pl

Dr n. o zdr. Iwona Repka
adiunkt
e-mail: iwona.repka@uj.edu.pl

Dr Aurelia Sega
asystent
e-mail: aurelia.sega@uj.edu.pl

Mgr piel. Edyta Szczurek
instruktor
e-mail: edytaszczurek@onet.pl

Dr n. med. Lucyna Ścisło
adiunkt
e-mail: lucyna.scislo@uj.edu.pl

Dr n. med. Krystyna Twarduś
wykładowca
e-mail: krystyna.twardus@uj.edu.pl

Dr n. med. Elżbieta Walewska
adiunkt
e-mail: elzbieta.walewska@uj.edu.pl

Mgr piel. Ewa Walocha
instruktor
e-mail: ewa.walocha@uj.edu.pl

Dr n. med. Katarzyna Wojnar-Gruszka
asystent
e-mail: k.wojnar-gruszka@uj.edu.pl

Mgr piel. Stanisław Wojtan
wykładowca
e-mail: stanislaw.wojtan@uj.edu.pl, s.wojtan@op.pl

Dr n. med. Katarzyna Wojtas
asystent
e-mail: katarzyna.wojtas@uj.edu.pl

Dr n.hum.Patrycja Zurzycka
adiunkt
e-mail: patrycja.zurzycka@uj.edu.pl

Mgr Marlena Padykuła
asystent
e-mail:  marlena.padykula@uj.edu.pl

Mgr Urszula Pokojska
instrukror
e-mail: urszula.pokojska@uj.edu.pl

Mgr Anna Biedrońska
instruktor

 

Doktorantki:

 • Mgr piel.  Joanna Harzowska-Szczygieł
 • Mgr piel. Aleksandra Mrozowska
 • Mgr piel. Anna Nawalana
 • Mgr piel. IgaWąsowska

Działalność ekspercka

Dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

 • Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Kształcenia Podyplomowego

Dr Anita Orzeł-Nowak

 • Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych)

Dr Lucyna Płaszewska-Żywko

 • Z-ca Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Kardiologicznego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych)

Mgr Ewa Czaja

 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Neurologicznego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych)

Mgr Mirosława Dzikowska

 • Komisja Bioetyki przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie

Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych - dr Lucyna Ścisło, mgr Bożena Krzeczowska, mgr Krystyna Twarduś
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ,  mgr Grażyna Perek, mgr Ewa Czaja, mgr Teresa Radzik, dr Anita Orzeł- Nowak, mgr Katarzyna Czyżowicz, dr Lucyna Płaszewska- Żywko, dr Elżbieta Wawelska, mgr Małgorzata Dorynek, dr Iwona Repka, dr Krystyna Twarduś, dr Katarzyna Wojnar-Gruszka, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel, mgr Ewa Walocha, mgr Zofia Musiał, mgr Stanisław Wojtan, dr Patrycja Zurzycka, dr Grażyna Puto
 • Polskie Towarzystwo Leczenia i Badania Bólu - dr Grażyna Cepuch
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – dr Grażyna Puto, dr Iwona Repka
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego - dr Lucyna Płaszewska- Żywko
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - dr hab. Maria Kózka, prof. UJ ,dr Lucyna Płaszewska - Żywko, mgr Stanisław Wojtan, dr Katarzyna Wojnar-Gruszka, dr Aurelia Sega
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Ratunkowych – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) - dr Elżbieta Walewska, dr Lucyna Ścisło
 • Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN - dr Elżbieta Wawelska, dr Lucyna Ścisło
 • The European Society for Clinical Nutrition and Metabolizm (ESPEN) - dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych - mgr Mirosława Dzikowska
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej - mgr Mirosława Dzikowska
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych - mgr Mirosława Dzikowska
 • Fundacja Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" - dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
 • Critical Care Doctoral European Nursing - dr Aurelia Sega

Udział w kursach i szkoleniach, specjalizacje

 • pracownicy posiadają specjalizacje w dziedzinach:
  pielęgniarstwa psychiatrycznego,
  pielęgniarstwa pediatrycznego,
  pielęgniarstwa geriatrycznego,
  pielęgniarstwa chirurgicznego oraz opieki paliatywnej,
  pielęgniarstwa anestezjologicznego i inntensywnej opieki
   
 • udział w kursach w ramach projektu Pro bono  Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae:
  Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs zaawansowany-  nowoczesne metody dydaktyczne w kształceniu pielęgniarek i położnych.
  Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs zaawansowany- Narzędzia e-learning w nauczaniu medycyny.
  Kompetencje i umiejętności informacyjne.
   
 • udział w warsztatach statystycznych organizowanych przez Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM
   
 • udział w kursach kwalifikacyjnych:
  pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
   
 • udział w kursach specjalistycznych:
  "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych"
  "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
  "Ordynowanie leków i wypisywanie recept"
   
 • udział w kursach dokształcających:
  "Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED"
   
 • kurs instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu: Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innnowacyjnej edukacji współfinansowanego p[rzez UE ze środków EFS w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - mgr Urszula Pieczyrak-Brhel, dr Aurelia Sega, dr Anita Orzeł-Nowak, mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka
   

Współpraca poza Uczelnią

 • współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - opracowanie programów kształcenia podyplomowego  - dr hab. Mari kózka, prof. UJ, dr Lucyna Ścisło
 • współpraca z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych - kierowanie specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego - mgr Teresa Radzik
 • prowadzenie wykładów z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego - dr Lucyna Ścisło
 • prowadzenie wykładów i seminariów z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego - mgr Ewa Czaja
 • prowadzenie wykładów i seminariów na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego - dr Grażyna Puto,  mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak - Brhel, mgr Zofia Musiał, dr Iwona Repka, mgr Ewa Walocha
 • współpraca z Kliniką Neurologii - prowadzenie szkoleń wewnątrzoddziałowych dla pielęgniarek - mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel
 • współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w zakresie prowadzenia wykładów w dziedzinie Opieka długoterminowa - dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
 • prowadzenie wykładów i seminariów na szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
 • prowadzenie wykładów w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego - mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel
 • prowadzenie wykładów w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej - mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel
 • kierowanie kursem specjalistycznym Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I, w ramach współpracy z MOIPiP - dr Iwona Repka

Udział w Radach Naukowych lub Komitetach Redakcyjnych czasopism naukowych

 • Problemy Pielęgniarstwa – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Pielęgniarstwo XXI wieku – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne - dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Pielęgniarstwo Polskie - dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Progress In Health Sciences- dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

Recenzje prac w czasopismach naukowych

 • Problemy Pielęgniarstwa – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Pielęgniarstwo XXI wieku – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne - dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Pielęgniarstwo Polskie - dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Medycyna Pracy - dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Progress In Health Sciences- dr hab. Maria Kózka, prof. UJ