Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 424 72 85, 12 430 32 19

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel: 12 633 62 59, 12 634 33 97 wew. 11

 

 

Dyżury

prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Poniedziałek: 10:15 - 11:15 ul. Michałowskiego 12 Dziekanat

dr Teresa Gabryś
Piątek: 12:00 - 13:00 ul. Kopernika 25 p. 23

dr Agata Reczek
Wtorek: 10:00 - 11:30 ul. Kopernika 25 p. 23

dr Maria Cisek
Środa: 10:00 - 11:00 ul. Michałowskiego 12 p. 213

dr Anna Gawor
Wtorek: 14:45 - 16:15 ul. Kopernika 25 p. 23

dr Iwona Malinowska-Lipień
Wtorek: 11:00 - 12:30 ul. Kopernika 25 p. 23

dr Ewa Kawalec-Kajstura
Środa: 14:30 - 16:00 ul. Kopernika 25 p. 23

dr Izabela Chmiel
Czwartek: 13:00 - 14:30 ul. Michałowskiego 12 p. 209

dr Ilona Kuźmicz
Piątek: 8:15 - 9:45 ul. Kopernika 25 p.23

mgr Marta Kasper
Poniedziałek: 16:00 - 17:30 ul. Kopernika 25 p. 23

mgr Monika Rudzka
Środa: 14:30 - 16:00 O.K.Kl. Pulmunologii I p. ul. Skawińska 8