Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 424 72 85, 12 430 32 19

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel: 12 633 62 59, 12 634 33 97 wew. 11

 

 

Dydaktyka

Kierunek pielęgniarstwo

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. I, studia stacjonarne
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. II (pielęgniarstwo rodzinne), studia stacjonarne
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Wykłady i ćwiczenia z Pielęgniarstwa Środowiskowego studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady i ćwiczenia kliniczne, zajęcia praktyczne studia stacjonarne
 • Koordynowanie praktyk z przedmiotu: Choroby wewnętrzne i pielegniarstwo internistyczne - studia stacjonarne I stopnia
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne - hematologia-wykłady i ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Intensywna terapia – wykłady i ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Opieka paliatywna – studia stacjonarne I stopnia
 • Opieka długoterminowa – studia niestacjonarne II stopnia
 • Pielęgniarstwo europejskie studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Koordynowanie praktyki z pielęgniarstwa specjalistycznego studia stacjonarne II stopnia
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie - studia niestacjonarne II stopnia
 • Pielęgniarstwo Rodzinne – studia stacjonarne I stopnia
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne I stopnia

Kierunek położnictwo

 • Choroby wewnętrzne- wykłady i ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne
 • Ustawodawstwo zawodowe położnej-wymogi europejskie studia stacjonarne II stopnia

Kierunek elektroradiologia

 • Wykłady z promocji zdrowia, I i II rok studia stacjonarne
 • Seminaria: Wybrane zagadnienia z chorób wewnętrznych