Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 424 72 85, 12 430 32 19

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel: 12 633 62 59, 12 634 33 97 wew. 11

 

 

Skład osobowy

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. med. Tomasz Brzostek
profesor zwyczajny, Dziekan WNZ
e-mail: tomasz.brzostek@uj.edu.pl

Pracownicy Zakładu:

Dr n. med. mgr piel. Teresa Gabryś
starszy wykładowca
e-mail: ter.gabrys@uj.edu.pl, retgab@op.pl

Dr n. med. Maria Cisek
starszy wykładowca
e-mail: maria.cisek@uj.edu.pl

Dr n. med. mgr piel. Agata Reczek
starszy wykładowca
e-mail: agata.reczek@uj.edu.pl

Dr n. o zdr. mgr piel. Anna Gawor
starszy wykładowca
e-mail: anna.gawor@uj.edu.pl

Dr n. o zdr. mgr piel. Izabela Chmiel
starszy wykładowca
e-mail: izabela.chmiel@uj.edu.pl

Dr n. o zdr. mgr piel. Iwona Malinowska-Lipień
adiunkt
e-mail: iwona.malinowska-lipien@uj.edu.pl

Dr n. o zdr. mgr piel. Ewa Kawalec-Kajstura
adiunkt
e-mail: e.kawalec@uj.edu.pl

Dr n. o zdr. mgr piel. Ilona Kuźmicz
adiunkt
e-mail: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl

Mgr piel. Marta Kasper
asystent
e-mail: marta.1.kasper@uj.edu.pl

Mgr Anna Trzoniec
instruktor
e-mail: anna.trzoniec@uj.edu.pl

Mgr Monika Rucka
instruktor
e-mail: monika.rucka@uj.edu.pl

Mgr Agnieszka Mamoń
instruktor
e-mail: agnieszka.mamon@uj.edu.pl

Mgr Grażyna Jakóbczyk
instruktor
e-mail: grazyna.jakobczyk@uj.edu.pl

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie -  dr Maria Cisek, dr Ilona Kuźmicz, mgr Anna Trzoniec, mgr Agnieszka Mamoń, dr Izabela Chmiel, dr Iwona Malinowska-Lipień
 • International Council of Nurses - dr Maria Cisek
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne - dr Teresa Gabryś
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą - dr Maria Cisek
 • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie - dr Anna Gawor, dr Agata Reczek, mgr Marta Kasper
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej - dr Ilona Kuźmicz
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - dr Anna Gawor
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej - dr Izabela Chmiel
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Długoterminowej - dr Izabela Chmiel
 • Kolegium Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych - mgr Anna Trzoniec
 • Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich - mgr Anna Trzoniec
 • Polskie Towarzystwo Wakcynologii - mgr Agnieszka Mamoń

Działalność ekspercka

 • Dr Teresa Gabryś - członek redakcji czasopisma Sztuka Leczenia
 • Dr IwonaMalinowska-Lipień - wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Dr Izabela Chmiel - Członek państwowej komisji egzaminacyjnej egzaminu specjalizacyjnego z opieki paliatywnej przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 • Dr Ewa Kawalec-Kajstura - Stowarzyszenie MANKO - Projekt pt. "Palenie jest słabe"
 • Dr Maria Cisek - Recenzent: Problemy Pielęgniarstwa wyd. Viamedica PTP, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin

Współpraca z Ośrodkami /Instytutami / Wydziałami

 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zakład Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Riga Medical College of the University of Latvia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II