Zakład Pedagogiki Medycznej

Zakład Pedagogiki Medycznej
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 429 46 94