Zakład Filozofii i Bioetyki

Zakład Filozofii i Bioetyki
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel: 12 634 33 97 wew. 16