Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-034 Kraków, ul. Kopernika 7
tel: 12 422 99 49

 

 

Dydaktyka

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Kierunek Pielęgniarstwo:

 • Genetyka (studia stacjonarne)
 • Immunologia kliniczna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Immunologia ogólna w ramach kursu "Mikrobiologia i parazytologia" (studia stacjonarne)
 • Badanie fizykalne (studia stacjonarne)

Kierunek Położnictwo

 •  Embriologia i genetyka (studia stacjonarne)
 •  Immunologia kliniczna (studia stacjonarne i niestacjinarne)
 •  Immunologia ogólna w ramach kursu "Mikrobiologia i parazytologia"   (studia stacjonarne)
 •  Wykłady monograficzne-genetyka medyczna (studia stacjonarne)
 •  Biochemia i biofizyka (studia stacjonarne)
 •  Badanie fizykalne (studia stacjonarne)

Kierunek Fizjoterapia:

 •  Podstawy biologii medycznej (studia stacjonarne)
 •  Genetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kierunek Ratownictwo medyczne:

 •  Immunologia ogólna w ramach kursu "Biologia i mikrobiologia" (studia stacjonarne)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Kierunek Fizyka Medyczna:

 • Genetyka (studia stacjonarne)