Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-034 Kraków, ul. Kopernika 7
tel: 12 422 99 49

 

 

Skład osobowy

Kierownik Katedry Biologii Medycznej

Prof. dr hab. Marian Szczepanik
profesor zwyczajny
e-mail: marian.szczepanik@uj.edu.pl

 

 


Pracownicy Katedry Biologii Medycznej:
 

Dr Anna Strzępa
adiunkt
e-mail: a.strzepa@uj.edu.pl

Dr Bogdan Wiliński
starszy wykładowca
e-mail: bogdan.wilinski@uj.edu.pl

Dr Katarzyna Marcińska
pracownik naukowo - techniczny
e-mail: katarzynaanna.zajac@uj.edu.pl

Mgr Dominika Biała
pracownik naukowo – techniczny
e-mail: dominika.biala@uj.edu.pl

Dorota Woźniak
pracownik inżynieryjno - techniczny
e-mail: dorota75.wozniak@uj.edu.pl

Mgr inż. Katarzyna Guła
pracownik naukowo – techniczny
e-mail: katarzyna.gula@uj.edu.pl

Mgr Paulina Kowalczyk
doktorantka

Sekretariat

Dr Barbara Macura
pracownik naukowo - techniczny
e-mail: barbara.macura@uj.edu.pl

 

 

p. o. Kierownika Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka

Dr hab. Piotr Sura
adiunkt
e-mail: piotr.sura@uj.edu.pl
 

Pracownicy Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka:

Dr Monika Majewska-Szczepanik - czasowo nieobecna
adiunkt
e-mail: monika.majewska-szczepanik@uj.edu.pl

Dr Barbara Macura
asystent (1/6 etatu)
pracownik naukowo - techniczny
e-mail: barbara.macura@uj.edu.pl

Grażyna Żarów
pracownik gospodarczy
e-mail: grazyna.zarow@uj.edu.pl
 

Sekretariat

Dr Barbara Macura
pracownik naukowo - techniczny
e-mail: barbara.macura@uj.edu.pl