Dydaktyka

Kierunek Pielęgniarstwo

  • podstawy pielęgniarstwa: wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe
  • dydaktyka w pielęgniarstwie: wykłady, ćwiczenia
  • pielęgniarstwo specjalistyczne: wykłady, ćwiczenia
  • komunikowanie międzykulturowe: wykłady, seminarium
  • teoria pielęgniarstwa: wykłady, ćwiczenia

Kierunek Położnictwo

  • opieka paliatywna z elementami opieki długoterminowej: wykłady, ćwiczenia

Kierunek Ratownictwo

  • techniki zabiegów diagnostycznych i leczniczych: wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne
  • dydaktyka: wykłady, ćwiczenia

Kierunek Fizjoterapia

  • podstawy opieki nad pacjentem: ćwiczenia, opieka nad praktyka zawodową

Oddział Analityki Wydziału Farmaceutycznego

  • pobieranie materiału do badań: wykłady, ćwiczenia

Seminarium dyplomowe

Seminarium magisterskie