Skład osobowy

p.o. Kierownika Pracowni:
Dr Anna Majda
adiunkt
e-mail: anna.majda@uj.edu.pl

Dr Iwona Bodys - Cupak
adiunkt
e-mail: i.bodys-cupak@uj.edu.pl

Dr Alicja Kamińska
adiunkt
e-mail: alicja.kaminska@uj.edu.pl

Dr Beata Ogórek - Tęcza
adiunkt
e-mail: beata.ogorek-tecza@uj.edu.pl

 

 

 

Dr Joanna Zalewska - Puchała
adiunkt
e-mail: j.zalewska-puchala@uj.edu.pl

Dr Ewa Ziarko
starszy wykładowca
e-mail: ewa.ziarko@uj.edu.pl

Mgr Anna Kliś - Kalinowska
asystent
e-mail: a.klis-kalinowska@uj.edu.pl

Mgr Joanna Łatka
asystent
e-mail: joanna.latka@uj.edu.pl

Mgr Bogumiła Baran - Osak
wykładowca
e-mail: b.baran-osak@uj.edu.pl

Mgr Zofia Kłapa
wykładowca
e-mail: zofia.klapa@uj.edu.pl

Mgr Maria Ogarek
wykładowca
e-mail: maria.ogarek@uj.edu.pl

Mgr Jadwiga Radwańska
instruktor
e-mail: jadwiga.radwanska@uj.edu.pl

Mgr Karolina Walas
asystent
e-mail: k.walas@uj.edu.pl

Mgr Alina Zimmer
instruktor
e-mail: alina.zimmer@uj.edu.pl

Mgr Anna Nawalana
asystent
e-mail: anna.nawalana@uj.edu.pl


Doktoranci:

Mgr Agata Wojcieszek

 

Działalność ekspercka

Dr Anna Majda
- Przewodnicząca lub z-ca Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie  pielęgniarstwa zachowawczego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielegniarek i Położnych w Warszawie).
- Ekspert projektu „Rozwój infrastruktury służącej nauczaniu z wykorzystaniem symulacji medycznej".

Mgr Anna Kliś-Kalinowska
-
Ekspert Fundacji TZMO „Razem zmieniamy Świat" w projekcie „Damy Radę".


Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych

Dr n. med. Anna Majda
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
- European Transcultural Nursing Association, ETNA

Dr n. med. Joanna Zalewska-Puchała
- European Transcultural Nursing Association, ETNA

Mgr Anna Kliś-Kalinowska
-
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Mgr Maria Ogarek
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie