Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 58
tel./fax: 12 656-37-27
tel: 12 632 30 34
email: poloznictwo@cm-uj.krakow.pl

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko i mgr Renata Tokarska

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscyplin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Więcej informacji http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/skn/studenci/kola-naukowe/skn-ppop

 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr n. med. Barbara Prażmowska i mgr Patrycja Ostrogórska

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego powstało z inicjatywy studentek położnictwa zainteresowanych holistyczną i interdyscyplinarną opiekę nad matką i dzieckiem, a w szczególności nad noworodkami hospitalizowanymi w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Na działalność SKN Pielęgniarstwa Neonatologicznego składają się:

  • regularne spotkania naukowe (co najmniej raz w miesiącu)
  • dyżury w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • udział w konferencjach naukowych
  • publikacja artykułów naukowych związanych z opieką nad matką i dzieckiem


 

Galeria

1 /image/image_gallery?uuid=402bfc7c-2096-488f-817a-546fcf6ddc48&groupId=32290162 615 461 Dr Kazimiera Płoch podczas konsultacji. 2 18
2 /image/image_gallery?uuid=4fc72386-3092-4b10-8ae6-134a560ce594&groupId=32290162 615 461 Dr Anna Mierzwa podczas konsultacji. 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=bc6de539-aa5a-41be-a0ff-fe05cfd11325&groupId=32290162 615 461 Pani Ewa Pyrz w sekretariacie Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=26640f2d-45d2-456e-b6d6-af82580a2b3b&groupId=32290162 615 461 Dr Renata Madetko podczas konsultacji. 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=016b7636-3e96-4b95-a657-4adb09d9629d&groupId=32290162 615 461 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=368c0b90-ff64-4e0b-8ac2-22a29aa11054&groupId=32290162 615 461 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=438289c5-ad14-4491-be14-42585746875a&groupId=32290162 615 461 Dr Renata Madetko i pani Ewa Pyrz podczas pracy. 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=1aabb5b4-b239-430f-94d1-aed5c0ebe59c&groupId=32290162 615 461 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=5f02cbf7-176c-4350-9295-f15a99004237&groupId=32290162 615 461 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=ba3af266-6774-46de-9057-58ca20ba3064&groupId=32290162 461 615 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=91102f04-5608-4e6c-80b6-2cea4f89efa0&groupId=32290162 461 615 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=f594df4a-aa03-47c6-a8b7-5f5be0cb7a9d&groupId=32290162 615 461 Kierownik Pracowni Podstaw Opieki Położniczej dr Barbara Prażmowska. 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=44c24fe8-347b-45c7-bc70-00a76beba29c&groupId=32290162 615 461 Dr Barbara Prażmowska i mgr Małgorzata Dziubak podczas pracy. 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=d7745b8d-c1d7-43ad-96ea-09d329ad4ecc&groupId=32290162 615 461 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=2842fa66-d4aa-46cc-ae38-4222e1782535&groupId=32290162 615 461 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=29936624-f6d2-46e5-ab0b-b3608ac8c37f&groupId=32290162 615 461 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=672bf86c-9554-4947-9d01-41512d819e15&groupId=32290162 512 384 Zajęcia praktyczne w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej. 18 16