Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 58
tel./fax: 12 656-37-27
tel: 12 632 30 34
email: poloznictwo@cm-uj.krakow.pl

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko i mgr Renata Tokarska

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscyplin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Więcej informacji http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/skn/studenci/kola-naukowe/skn-ppop

 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr n. med. Barbara Prażmowska i mgr Patrycja Ostrogórska

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego powstało z inicjatywy studentek położnictwa zainteresowanych holistyczną i interdyscyplinarną opiekę nad matką i dzieckiem, a w szczególności nad noworodkami hospitalizowanymi w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Na działalność SKN Pielęgniarstwa Neonatologicznego składają się:

 • regularne spotkania naukowe (co najmniej raz w miesiącu)
 • dyżury w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • udział w konferencjach naukowych
 • publikacja artykułów naukowych związanych z opieką nad matką i dzieckiem


 

Dydaktyka

Pracownicy Pracowni prowadzą zajęcia na kierunku "położnictwo" z następujących przedmiotów:

 • Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii
 • Edukacja przedporodowa i planowanie rodziny
 • Opieka nad kobietą w senium
 • Badania naukowe w położnictwie
 • Opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą w niepełnosprawności
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Problemy seksuologiczne w opiece nad kobietą i jej rodziną
 •  

Na kierunku "pielęgniarstwo":

 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne