Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 58
tel./fax: 12 656-37-27
tel: 12 632 30 34
email: poloznictwo@cm-uj.krakow.pl

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko i mgr Renata Tokarska

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscyplin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Więcej informacji http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/skn/studenci/kola-naukowe/skn-ppop

 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr n. med. Barbara Prażmowska i mgr Patrycja Ostrogórska

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego powstało z inicjatywy studentek położnictwa zainteresowanych holistyczną i interdyscyplinarną opiekę nad matką i dzieckiem, a w szczególności nad noworodkami hospitalizowanymi w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Na działalność SKN Pielęgniarstwa Neonatologicznego składają się:

 • regularne spotkania naukowe (co najmniej raz w miesiącu)
 • dyżury w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • udział w konferencjach naukowych
 • publikacja artykułów naukowych związanych z opieką nad matką i dzieckiem


 

Projekty naukowo-badawcze

Obszar badań

 • Opieka przedkoncepcyjna
 • Opieka nad kobietą w okresie ciąży
 • Alternatywne formy porodu
 • Wpływ uczestnictwa kobiet w szkole Rodzenia na przebieg porodu i połogu
 • Wpływ wartości ciśnienia tętniczego krwi u kobiety na przebieg ciąży i porodu
 • Reakcje psychologiczne kobiet po urodzeniu martwego dziecka
 • Czynniki mające wpływ na uczestnictwo kobiet w badaniu mammograficznym
 • Motywacje do podjęcia decyzji o wyborze zawodu położnej
 • Nowotwory narządu rodnego i piersi; profilaktyka, diagnozowanie i leczenie
 • Zachowanie zdrowotne młodzieży
 • Wpływ używek na przebieg ciąży, porodu, połogu i rozwój dziecka
 • Zespół alkoholowy FAS
 • Wpływ stylu życia na przebieg ciąży i połogu

Udział w projektach badawczych - Badania statutowe

 • Dr Anna Mierzwa (kierownik projektu), uczestnik: dr Renata Madetko, dr Barbara Prażmowska: „Leki przeciwbólowe i rozkurczowe na różnych etapach porodu a jego przebieg i sposób ukończenia”. (nr projektu K/ZDS/007116) realizacja 2017 – 2019
 • Dr Dorota Matuszyk (kierownik projektu), uczestnik: mgr Magdalena Humaj-Grysztar, mgr Monika Bobek: „ Ocena przebiegu laktacji i jakości życia kobiet we wczesnym połogu”. (nr projektu K/ZDS/007115) realizacja 2017 – 2019
 • Mgr Beata Fryc – Przybyłowska (kierownik projektu): uczestnik: dr Małgorzata Dziubak: „ czynniki wpływające na skuteczność karmienia piersią u kobiet rodzących po raz pierwszy”. ( nr projektu K/ZDS/007111) realizacja 2017 – 2019
 • Tokarska Renata (kierownik projektu): Przebieg porodu i połogu w przedwczesnym odpływaniu wód płodowych a stan noworodka. nr projektu: nowy
   
 • Prażmowska Barbara (kierownik projektu), Sibiga Elżbieta, Tokarska Renata, Kosowska Anna: Analiza częstości występowania, czasu trwania i przebiegu pierwszego porodu u kobiet po 35 roku życia, (nr projektu K/ ZDS/ 003670) realizacja 2011 – 2014
   
 • Płoch Kazimiera (kierownik projektu),Dziedzic Małgorzata :Kształcenie położnych w Krakowie. w latach 1780 – 2005 (nr projektu K/ ZDS/ 003671) realizacja 2011 – 2014