Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 58
tel./fax: 12 656-37-27
tel: 12 632 30 34
email: poloznictwo@cm-uj.krakow.pl

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko i mgr Renata Tokarska

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscyplin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Więcej informacji http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/skn/studenci/kola-naukowe/skn-ppop

 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr n. med. Barbara Prażmowska i mgr Patrycja Ostrogórska

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego powstało z inicjatywy studentek położnictwa zainteresowanych holistyczną i interdyscyplinarną opiekę nad matką i dzieckiem, a w szczególności nad noworodkami hospitalizowanymi w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Na działalność SKN Pielęgniarstwa Neonatologicznego składają się:

  • regularne spotkania naukowe (co najmniej raz w miesiącu)
  • dyżury w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • udział w konferencjach naukowych
  • publikacja artykułów naukowych związanych z opieką nad matką i dzieckiem


 

Skład osobowy

p.o. Kierownika Pracowni:
Dr Barbara Prażmowska
starszy wykładowca
e-mail: barbara.prazmowska@uj.edu.pl

Dr Kazimiera Płoch
starszy wykładowca
e-mail: k.ploch@uj.edu.pl

Dr Anna Mierzwa
starszy wykładowca
e-mail: a.mierzwa@uj.edu.pl

Dr Renata Madetko
starszy wykładowca
e-mail: renata.madetko@uj.edu.pl

Mgr Małgorzata Dziedzic
wykładowca
e-mail: malgorzata.dziedzic@uj.edu.pl

Dr Małgorzata Dziubak
wykładowca
e-mail: m.dziubak@uj.edu.pl

Mgr Beata Fryc - Przybyłowska
asystent
e-mail: beata.fryc-przybylowska@uj.edu.pl

Dr Dorota Matuszyk
starszy wykładowca
e-mail: dorota.matuszyk@uj.edu.pl

Mgr Elżbieta Sibiga
wykładowca
e-mail: el.sibiga@uj.edu.pl

Mgr Renata Tokarska
wykładowca
e-mail: renata.tokarska@uj.edu.pl

Mgr Anna Kosowska
wykładowca
e-mail: a.kosowska@uj.edu.pl

Mgr Wioletta Wolska
wykładowca
e-mail: wioletta.wolska@uj.edu.pl

Mgr Patrycja Ostrogórska
asystent
e-mail: patrycja.ostrogorska@uj.edu.pl

Mgr Monika Bobek
asystent
e-mail: monika.bobek@uj.edu.pl