SKN Zarządzania w Pielęgniarstwie przy Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologiczngo

„Jeśli dziś ktoś siedzi w cieniu, to dlatego, że kiedyś ktoś posadził drzewo"

W. Buffet

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Pielęgniarstwie przy Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych studentów z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie poprzez:

  • prowadzenia projektów badawczych,
  • prezentowanie wyników badań na konferencjach studenckich i zawodowych w kraju i zagranicą.
  • publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych.

Członkowie Koła realizują projekty badawcze w zakresie:

  • stresu organizacyjnego,
  • wypalenia zawodowego pielęgniarek i położnych,
  • warunków pracy pielęgniarek i położnych,
  • zarządzania jakością opieki pielęgniarskiej i położniczej,
  • zarządzania zespołami pielęgniarskimi i położniczymi,
  • stylu życia pielęgniarek aktywnych zawodowo.

Spotkania NKS odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie.
Czas trwania spotkania 2 godziny.
Dodatkowo prowadzona jest praca indywidualna lub w małej grupie nad danym obszarem badawczym.

Przewodnicząca Koła: Katarzyna Mucha tel .514509333, e-mail: katarzyna_mucha@op.pl

Opiekunowie Koła :
Dr Anna Nowacka e-mail: anna.nowacka@uj.edu.pl,
Dr Anna Piskorz e-mail: anna.pisokrz@uj.edu.pl

 

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl