Studenckie koło naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

 

Głównym celem działalności Studenckiego koła naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego jest przygotowanie studentów do podjęcia aktywnej roli ekspertów w kwestiach pielęgnowania w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
Ponadto: przygotowanie referatów na konferencje naukowe z zakresu pielęgniarstwa klinicznego, poszerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa klinicznego ponad podstawę programową oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi naukowemu.

Zakres tematyczny działalności Koła może obejmować całe szeroko rozumiane pielęgniarstwo kliniczne. Dobór zagadnień zależy od indywidualnych zainteresowań członków i to właśnie oni nadają im kierunek. To co potrzebne do uczestnictwa w pracach Koła to przede wszystkim chęci, zaangażowanie i inicjatywa.

Opiekunem Koła jest dr Iwona Repka

 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego zostało najlepszym Kołem Naukowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM zrzeszonego w Studenckim Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w roku akademickim 2013/2014.

 

 

Iwona Repka została najlepszym opiekunem Studenckiego Koła Naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ-CM zrzeszonego w Studenckim Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w roku akademickim 2013/2014.