Koło Miłośników Historii Pielęgniarstwa przy Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

 

Koło Miłośników Historii Pielęgniarstwa
przy Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa  założone w grudniu 2012 roku.

Osoba prowadząca:
dr Anna Majda

Przewodnicząca Koła:
Paulina Świątek
tel. 880 799 011

Skład Koła w roku akademickim 2017/2018
Sara Pawelec
Anna Czachor
Klaudia Dam
Elżbieta Rążewska
Magdalena ElShahed
Joanna Lańda
Lidia Łaś
Izabela Niezgoda
Aneta Piechota
Ola Puzio
Angela Smoleń
Justyna Sraga
Mariola Szlachetka
Paulina Świątek
Ola Świderek
Anna Kuźma
Magdalena Zając
Kinga Rachwał
Karolina Biłka

 

Uzasadnienie
Nieznajomość historii naszego zawodu nie wpływa korzystnie na pracę pielęgniarek oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom. Historia jest głębokim i niezastąpionym źródłem doświadczeń i ideałów, do których należy dążyć, by nieść jak najlepszą pomoc potrzebującym. Dlatego też, jesteśmy głęboko przekonane o potrzebie zawiązania Koła Miłośników Historii Pielęgniarstwa, które będzie miało na celu nie tylko zgłębianie wiedzy historycznej, ale stanie się łącznikiem między pokoleniami. Będzie swoistym drogowskazem prowadzącym nas przez kultywowanie tradycji i rozumienie symboli, które dziś może wydają się być nieaktualne, jednakże mają dla nas głęboki sens.

Podstawą funkcjonowania Koła będzie:

 • kształtowanie odpowiedniej postawy zawodowej,
 • edukacja siebie i innych ze zwróceniem uwagi na humanistyczny i społeczny wymiar profesji.

Dodatkowo powstanie możliwość pogłębienia więzi między starszym a młodszym pokoleniem pielęgniarek, między świadkami historii i studentami, co niewątpliwie wyposaży nas, młodszych w spory bagaż doświadczenia. Głównym celem Koła Miłośników Historii Pielęgniarstwa będzie dążenie do pogłębiania swoich naukowych zainteresowań, rozwoju naukowego oraz uzupełnienia zdobywanej na Uniwersytecie wiedzy.

Cele:

 1. Nawiązanie ścisłej współpracy z:
  1. Centrum Archiwalnym Pielęgniarstwa Polskiego
  2. Archiwami lokalnymi, np. Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych
  3. Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
  4. Wirtualnym muzeum pielęgniarstwa
  5. Komisją Historyczną Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
  6. Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu
  7. Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 2. Rozwijanie dobrej metodologii badań historycznych
 3. Pozyskiwanie funduszy na badania historyczne
 4. Podejmowanie prac na rzecz Saloniku Historii Pielęgniarstwa
 5. Przypominanie Postaci nestorek pielęgniarstwa polskiego, krakowskiego oraz ich dokonań
 6. Poznawanie historii zawodu w zakresie wykraczającym ponad podstawę programową
 7. Opracowywanie referatów na konferencje naukowe
 8. Opracowywanie publikacji będącym efektem działania Koła Miłośników Historii Pielęgniarstwa
 9. Uczestniczenie w ceremoniach organizowanych przez członków grupy zawodowej
 10. Gromadzenie informacji i opieka nad świadkami historii oraz grobami nestorek pielęgniarstwa z udokumentowaniem w postaci np. zdjęć
 11. Podejmowanie prac na rzecz Saloniku Historii Pielęgniarstwa, wzbogacając go o nowe rozwiązania interaktywne

Formy:

 • przeprowadzanie spotkań, wywiadów ze świadkami historii
 • prowadzenie badań
 • udział w konferencjach naukowych
 • organizowanie paneli dyskusyjnych
 • organizowanie cyklicznych spotkań
 • zdobywanie i wymienianie się filmami i literaturą tematyczną
 • robienie fotografii i dokumentowanie naszych działań

Dobór zagadnień zależeć będzie od indywidualnych zainteresowań członków, którzy nadawać będą tok i charakter pracy Koła oraz od zaangażowania i inicjatywy uczestników.