Ocena wyróżniająca dla kierunku Pielęgniarstwo

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny programowej na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, podjęło uchwałę o przyznaniu oceny wyróżniającej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych sześć uzyskało ocenę wyróżniającą, w tym kryteria odnoszące się do koncepcji rozwoju kierunku, zakładanych celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, prowadzonych badań naukowych, a także wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl