Rozpoczynające się kursy
 

 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Wywiad i badanie fizykalne"

  Ruszyła rejestracja na kurs specjalistyczny przeznaczony dla pielęgniarek i położnych "Wywiad i badanie fizykalne". Rozpoczęcie kursu planowane jest na 11 maja 2018 r., a zakończenie na 31 lipca 2018 r. Organizatorem jest Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM.

  Rejestracja na kursy prowadzona jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/

    Zakończone kursy

 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Wywiad i badanie fizykalne" od 15 XII 2017 r. do 14 III 2018 r.
  - 24 osoby
   
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Edukator w cukrzycy" od 15 XII 2017 r. do 14 III 2018 r. - 16 osób


  Planowane kursy
   
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Edukator w cukrzycy"
   
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie"
   
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)"
   
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Podstawy opieki paliatywnej"
   
 • Kurs specjalistyczny dla położnych "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"
   
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Terapia bólu przewlekłego u dorosłych"
   
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową"  Rejestracja na kursy prowadzona jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl