SKN przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej


Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko i mgr Renata Tokarska

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscypin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć
z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnychi kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Działalność Koła obejmuje organizację otwartych sesji położniczych dla studentów
i pracowników WNZ oraz zlokalizowanie niszy w badaniach naukowych z zakresu opieki położniczej.

Poprzez pracę w Kole Naukowym studenci położnictwa rozwijają umiejętności:

 • Panowania pracy naukowej: formułowanie problemów badawczych i hipotez, konstruowania narzedzi badawczych, dobierania grupy badawczej, przeprowadzania badań i opracowanie wyników.
 • Efektem pracy naukowej studentów położnictwa jest czynne uczestnictwo
  w konferencjach naukowych, przygotowanie i publikacja artykułów w recenzowanych czasopismach.
 • Działalność na rzecz środowiska studenckiego obejmuje:
  - spotkania z osobami znaczącymi dla zawodu położnej
  - organizację warsztatów edukacyjnych
  - organizację obozów naukowych
 • Działalność na rzecz środowiska lokalnego:
  - program warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej
  - program warsztatów edukacyjnych dla seniorów: "Uniwersytet 
    Zdrowia III Wieku"
  - organizacja pikniku "Na zdrowie"
 • Promowanie zawodu położnej

    

WYDARZENIA

 • W dniu 27. 10. 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne SKN przy PPOP, na którym ustalono plan pracy Koła w roku akademickim 2016/2017. Zebrano deklaracje przyszłych członków oraz wybrano przewodniczącą Koła.
   
 • W dniach 23-24. 11. 2016 r. członkowie Koła spotkali się przy ul. Michałowskiego 12 na organizowanych warsztatach robienia ośmiornic dla wcześniaków.
   
 • W dniu 08. 12. 2016 r. w auli przy ul. Michałowskiego 12 miało miejsce spotkanie członków Koła Naukowego z wolontariuszami Projektu M3 (Młodzi-Misje-Madagaskar), w której pracują sdudentki położnictwa oraz studenci innych krakowskich uczelni. Wolontariusze opowiedzieli o pracy w misyjnych placówkach medycznych - na Madagaskarze i Ukrainie. Wśród prelegentek była Anna Ćwik i Zofia Sobczyk - absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM kierunku położnictwo, które przez ponad dwa miesiące wakacji pracowały jako położne w malgaskim ambulatorium oraz wśród ubogich ukraińskich dzieci.
   
 • W dniu 03.03.2016 w ramach poszerzania wiedzy z  zagadnień bliskich położnictwu i neonatologii Studenckie Koło Naukowe zorganizowało spotkanie z psychologiem,  instruktorem  masażu Panią Magdaleną Fabritius. Tematem warsztatów był „Masaż niemowląt i nie tylko, czyli jak się cieszyć rodzicielstwem dzień po dniu".

  Na zorganizowane spotkanie w sali przy ulicy Zamojskiego 58, przybyło około 40 studentów,  autorka książki Masaż niemowląt i nie tylko przedstawiła ogólne zasady wykonywania masażu, jego rodzaje i zalety. Spotkanie połączone było z promocją jej książki , która cieszyła się powodzeniem  wśród studentów.
  Zainteresowane osoby otrzymały Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

 • Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej w dniu 30.03.2016 w budynku przy ul. Zamojskiego 58 zorganizowało spotkanie z psychologiem  klinicznym z Panią Moniką Buczek, która pracuje w  hospicjum perinatalnym Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. Ks. J. Tischnera. Poruszane zagadnienia stanowiły zupełnie nową jakość opieki nad ciężarną i dzieckiem u którego zdiagnozowano w okresie prenatalnym poważne wady rozwojowe, wady zagrażające jego życiu. Spotkanie pt. Hospicjum w łonie matki, czyli jak działa perinatalna opieka paliatywna pozwoliło zapoznać się z zadaniami, działalnością, sposobem opieki nad matką, która nie decyduje się na przedwczesne terminalne zakończenie ciąży.  Obecni na spotkaniu studenci otrzymali  Certyfikat uczestnictwa.

 

 • W dniach 13 i 27 kwietnia 2016r. Studenckie Koło Naukowe w budynku przy ul. Kopernika 25 zorganizowało dla studentów 3-go roku warsztaty szkoleniowe poświęcone   pobieraniu krwi pępowinowej i wykorzystywaniu  komórek macierzystych. Warsztaty prowadzone były przez Panią Lenę Siwonię reprezentującą Bank Komórek Macierzystych. Uczestniczenie w warsztatach dało szansę otrzymania  Certyfikatu pozwalającego studentom, po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Położnej, pobierać krew pępowinową w czasie porodu.
  W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło 100 % trzeciego roku, czyli 52 osoby. Przygotowane Certyfikaty zostaną wręczone studentom, przez opiekuna roku, po zdanym egzaminie licencjackim.

 

 • W dniu 28.04.2016r   na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej w ramach obchodów Dnia Położnej została zorganizowana V Konferencja Naukowa pt. CHOROBA NOWOTWOROWA A MACIERZYŃSTWO. Studentki Koła naukowego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej brały udział w sesji Plakatowej. Prezentowane były trzy postery tematycznie związane z opieką   położnej nad kobietą.

  Z satysfakcją i radością informujemy, że II-gie miejsce na ocenianych 36 posterów, otrzymał plakat Rehabilitacja po mastektomii – masaż limfatyczny przygotowany przez studentkę Magdalenę Gabaja, we współpracy z dr Renatą Madetko, dr Anną Mierzwą.

 

 • W dniu 19 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. PORÓD W DOMU.
  W warsztatach prowadzonych przez położną Jolantę Łaszczyk uczestniczyło około 60 studentek, młodzież wykazywała duże zainteresowanie poruszanym tematem. Osoby zainteresowane otrzymały certyfikat uczestnictwa w warsztatach.
 • W dniu 16 marca 2015 r. studentki kierunku położnictwo, w tym członkinie Koła Naukowego aktywnie uczestniczyły w Dniu Otwartym UJ promując kształcenie
  w zawodzie położnej.
 • W czasie organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu w dniach 11, 12 września
  2015 r. konferencji "Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie" reprezentantki Studenckiego Koła Naukowego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej prezentowały wyniki prowadzonych badań. W czasie sesji studenckiej referat wygłaszały: Katarzyna Olek, Ewelina Milewska "Ocena wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu" oraz Anna Delimat "Wpływ mediów na sposób ukończenia ciąży i długość okresu karmienia piersią przez matki".
   

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl