SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zostało powołane w listopadzie 2016 roku. Zrzesza studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.

Spotkania koła odbywają się cyklicznie, jeden raz w miesiącu.

SKN oferuje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, środowiskowego, hematologii, onkologii, w intensywnej opiece medycznej, opiece długoterminowej i paliatywnej, a także umiejętności planowania badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników. 

Zakres działalności koła obejmuje:

  • Przygotowanie i realizowanie badań naukowych.
  • Przygotowanie publikacji naukowych.
  • Czynny udział w konferencjach naukowych.
  • Udział w wykładach otwartych oraz w wydarzeniach o istotnym znaczeniu dla rozwoju zawodu pielęgniarki, społeczności lokalnej i studenckiej.
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawowania ciągłej, holistycznej opieki nad pacjentem.

 

Opiekunowie SKN:

dr n o zdr Ilona Kuźmicz: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl, tel. 783-610-006

dr n o zdr Ewa Kawalec – Kajstura: e.kawalec@interia.pl, tel. 606 285 234

dr n o zdr Iwona Malinowska – Lipień: imalin@poczta.onet.pl, tel. 504 980 508
 

Przewodnicząca SKN:

Justyna Budnik: Justyna23164@wp.pl , tel. 515 431 765

 

Lista członków SKN:

Kinga Babik

Klaudia Banach

Mateusz Bakun

Weronika Bąk

Klaudia Budna

Justyna Budnik

Natalia Suder

Maria Stencel

Kinga Nowak

Justyna Palkij

Monika Jawień

Jakub Skupień

Osiągnięcia Członków Koła

Aktywne uczestnictwo w Konferencji „60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego”, która obyła się w dniu 21 marca 2017 roku.

 
W sesji plakatowej zostały zaprezentowane dwie prace, obie otrzymały wyróżnienie:

 

  1. Palkij J., Stencel M., Suder N., Kuźmicz I., Kawalec-Kajstura E., Reczek A., Malinowska-Lipień I. Problemy wolontariuszy w opiece paliatywnej
  2. Nowak K., Skupień J., Jawień M., Kawalec-Kajstura E., Reczek A.,  Kuźmicz I. Wybrane diagnozy pielęgniarskie u pacjentki z objawem Raynauda.