Salonik historii pielęgniarstwa - wydarzenia

W dniu 13.06.2014 roku w związku z XII Kongresem Pielęgniarek Polskich „Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju" w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM, w tym też w Saloniku Historii Pielęgniarstwa gościła profesor Jean Watson i profesor Laura Serrant-Green.

Jean Watson – profesor pielęgniarstwa. W 1964 roku uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa (BScN), w 1966 roku tytuł magistra pielęgniarstwa psychiatrycznego (MS), w 1973 roku tytuł doktora filozofii (Ph.D.). Stworzyła Centrum Ludzkiej Troskliwości w Kolorado, a w 2008 roku założyła fundację pod nazwą Instytut Nauki o Trosce im. Jean Watson (Watson Caring Science Institute). Napisała ponad 18 książek na temat teorii humanistycznej troskliwości. Za swoją pracę w zakresie rozwoju teorii humanistycznej troskliwości otrzymała 10 Honorowych Doktoratów, w tym 7 międzynarodowych (Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kolumbii Brytyjskiej i Quebec, Kanady i Japonii). Główną strukturę teorii Jean Watson tworzy dziesięć czynników, nazwanych przez nią „karatowymi" dla pielęgniarskiej troskliwości.

Laura Serrant-Green - profesor pielęgniarstwa społecznego i zdrowia publicznego na Wydziale Edukacji, Zdrowia i Dobrego Samopoczucia Uniwersytetu Wolverhampton (Wielka Brytania), profesor wizytujący na Uniwersytecie of the West Indies oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Dominica State College. Posiada także tytuł adiunkta Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Jest również dyrektorem Heart of England Foundation Trust and Skills for Health – Anglia. Jest laureatką wielu nagród naukowych oraz stypendiów, m.in.: nagrody Mary Seacole Nursing Research Leadership; Florence Nightingale Travel Fellowship oraz Smith and Nephew Research Fellowship. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w praktyce pielęgniarskiej, prowadzeniu badań naukowych, zarządzaniu i nauczaniu. Zainteresowania naukowe profesor Laury Serrant-Green dotyczą zdrowia publicznego, pielęgniarstwa społecznego, szczególnie zaś zdrowia seksualnego i reproduktywnego mężczyzn. Wiele jej prac skupia się na nierównościach zdrowotnych oraz na potrzebach marginalizowanych i „rzadko słyszalnych" społeczności. Profesor Serrent-Green była Redaktorem Naczelnym Nurse Researcher Journal przez 4 lata. W 2010 roku została powołana na członka Komisji Premiera ds. przeglądu pielęgniarstwa i położnictwa przez Departament Zdrowia. Wcześniej była członkiem Niezależnej Grupy Doradczej dla rządu Wielkiej Brytanii zajmującej się sprawami osób czarnoskórych i mniejszości etnicznych w odniesieniu do zdrowia seksualnego i problemu HIV, dzięki której doszło do rozwoju krajowej strategii w sprawie zdrowia seksualnego i problemu HIV w Anglii w 2001 roku. Jest członkiem krajowej organizacji INVOLVE, która działa na rzecz efektywnego włączania się obywateli/użytkowników w badania naukowe.
/na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Kongresu i w publikacji Poznańska S., Płaszewska-Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo UJ, Kraków 2001./

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla uczczenia Marii Epstein w dniu 14 maja 2013 roku. Tablica została wmurowana  na ścianie pałacyku, przy ulicy Sławkowskiej 32 od strony ulicy Pijarskiej, w którym  Maria Epstein mieszkała ponad dwadzieścia lat.

Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Stanisław Łukasik przedstawia biogram i zasługi Marii Epstein.

 

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonuje pani Monika Sobkowiak - najbliższa krewna Marii Epstein i pan Stanisław Łukasik.

 

Asystę honorową pełnią studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia Patrycja Bielak i Natalia Błaszak w historycznych mundurkach, zaprojektowanych przez Marię Epstein dla słuchaczek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek.

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl