Galeria

Fronton budynku Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa przy ulicy Kopernika 25
z napisem Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia,
odsłoniętym w czasie remontu elewacji w 2010 r.

Sala z kominkiem, nazywana „salonikiem" w budynku Uniwersyteckiej
Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek)

Salonik Historii Pielęgniarstwa, ze znajdującym się w nim kominkiem oraz stołem,
przy którym pracowała Hanna Chrzanowska

Pianino stanowiące własność Marii Epstein

Płyty stanowiące własność Marii Epstein

Umundurowanie uczennicy Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek
i Opiekunek Zdrowia (Higienistek)

Uroczystość otwarcia Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie
  10 grudnia 1925 r. (według innych źródeł 12 grudnia)
Przemawia Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Michał Rostworowski


Odwiedziny członków Fundacji Rockefellera w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek
i Higienistek w Krakowie 21 lipca 1927 r.
Od lewej: Maria Epstein, dr George Vincent z małżonką L. Vincent, ks. Jan Lorek, prawdopodobnie E.D. Grant, Anna Rydlówna

Podpis Prezydenta I. Mościckiego w Księdze Pamiątkowej USPiH z 1929 r.

Teresa Kulczyńska w sali ćwiczeń

Zarząd i absolwentki I kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek
w Krakowie, 14 luty 1928 r.

Siedzą od lewej: Teresa Kulczyńska, Maria Epstein - Dyrektorka,
Anna Rydlówna, Elżbieta Borkowska

Stoi od prawej: Hanna Chrzanowska

Zarząd i absolwentki VIII kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek
w Krakowie, 1932 r.

Siedzą od lewej: trzecia: Teresa Kulczyńska, szósta: Anna Rydlówna – Dyrektorka, siódma: Maria Michałowska

Księga pamiątkowa USPiH zawierająca wpis z pierwszego dnia egzaminu dyplomowego
w 1928 r. komisji zatwierdzonej przez ministra i w obecności jego delegata, kierownika referatu pielęgniarstwa Marii Babickiej-Zachertowej

Regulamin Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek z 1937 r.

Pierwsze podręczniki do nauczania pielęgniarstwa
i pierwsze czasopisma pielęgniarskie

Medal im. Florence Nightingale przyznany A. Rydlównie za odwagę i poświęcenie
w udzielaniu pomocy rannym i chorym w czasie wojny
oraz za twórczą pracę w dziedzinie zdrowia publicznego
i edukacji pielęgniarskiej w dniu 12 maja 1949 r.

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl