Historia

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa jest aktualnie jednostka organizacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM utworzonego na podstawie decyzji Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 października 2007 roku. Instytut jest spadkobiercą bogatego doświadczenia w zakresie kształcenia uniwersyteckiego pielęgniarek i położnych.

Kształcenie pielęgniarek w Polsce  zostało zapoczątkowane w 1911 r. w Krakowie w ramach utworzonej Szkoły Pielęgniarstwa, która została przekształcona w 1925 roku w  Uniwersytecką  Szkołę Pielęgniarek i Higienistek. Jej działalność przerwał wybuch II wojny światowej.

Szkoła wznowiła działalność natychmiast po zakończeniu wojny kształcąc pielęgniarki na poziomie średnim zawodowym.

Kształcenie pielęgniarek na poziomie magisterskim rozpoczęto w  Krakowie dopiero w 1975 r. tworząc Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej.Wydział Pielęgniarstwa jako część Collegium Medicum powrócił do Alma Mater w 1993 roku.

Decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27.02.1997 roku utworzono Instytut Pielęgniarstwa w ramach powstałego Wydziału Ochrony Zdrowia. Nowo powołany Instytut kontynuował kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym magisterskim oraz od roku 1998  rozpoczął jako pierwszy w Polsce kształcenie pielęgniarek w ramach studiów licencjackiej ( obecnie studia I stopnia). Od roku 2005 rozpoczęto kształcenie położnych w ramach studiów licencjackich (obecnie studiów I stopnia).  W związku z uruchomieniem kierunku studiów położnictwo zmieniono nazwę Instytutu na  Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa.

Kształcenie położnych w Krakowie rozpoczęto w 1780 roku w Collegium Fizycznym, Wydziału Lekarskiego Szkoły Głównej Koronnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1895 kształcenie położnych zostało wyłączone w uczelni i przejęte przez  Cesarsko Królewską  Szkołę Położnych, a po odzyskaniu niepodległości Państwową Szkołę Położnych. Zarówno program, czas kształcenia i podległość szkół ulegał wielu zmianom.

 

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl