Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przy WNZ UJCM

W dniu 17 maja 2017 r. odbyły się wybory Zarządu Koła PTP na kadencję 2017 - 2021:

Przewodnicząca:
Dr hab. Agnieszka Gniadek

Zastępca przewodniczącej:
Dr Lucyna Ścisło

Sekretarz:
Dr Ilona Kuźmicz

Skarbnik:
Mgr Aleksandra Mrozowska


Obecnie Koło liczy 37 członków, w tym 1 osoba z tytułem naukowym profesora nadzwyczajnego, 2 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 23 osoby ze stopniem naukowym doktora i 11 magistrów.
 

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl